Infographic: Nội các mới của ông Trump dần được hé lộ

Đồ họa: AN MIÊN
(PLO)- Các vị trí then chốt trong nội các mới của Tổng thống tân cử Donald Trump đang dần hé lộ. Hai vị trí chánh văn phòng và cố vấn chiến lược đều đã được bổ nhiệm. Danh sách các ứng viên còn có nhiều thành viên gia đình của ông.


Các ứng viên hàng đầu cho những vị trí lãnh đạo nội các của tổng thống tân cử Donald Trump dần hé lộ. Riêng người con gái Ivanka và chồng hiện vẫn chưa rõ sẽ nắm vai trò gì trong các quyết sách tương lai.