Inphographic: 11 trường hợp bị cấm đi máy bay

Đồ họa: ĐẶNG LIÊN - THÙY TRANG
(PLO)-Có 11 trường hợp sẽ bị cấm đi máy bay, tùy mức độ sẽ bị cấm bay có thời hạn hoặc cấm bay vĩnh viễn...