Kế hoạch dùng 4 tên lửa tấn công Guam của Triều Tiên

Đồ họa: Theo VIỆT CHUNG (VNEXPRESS)
Triều Tiên tính bắn 4 tên lửa đạn đạo Hwasong-12 bay qua Nhật, tấn công vào khu vực cách Guam, lãnh thổ Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, 30-40km.