Khối tài sản bị tạm giữ trong vụ ông Nguyễn Thanh Hóa

Đồ họa: Tiến Thành - Bá Đô Nguồn: VNEXPRESS
Cơ quan điều tra thu hơn 1.300 tỉ đồng, kê biên 20 căn hộ trị giá 190 tỉ đồng, phong tỏa 380 tỉ đồng...