Mức phí mới cho xe qua Trạm thu phí BOT Cai Lậy

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Từ ngày 21-8, mức phí của các xe qua trạm này sẽ chỉ còn 25.000-140.000 đồng/lượt, thay vì 35.000-180.000 đồng/lượt như hiện nay.