Nhà 1 Euro, 1 USD, nhà miễn phí ở Ý, Mỹ, Nhật

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- Trong thời đại thông tin, nếu bạn chủ động về cơ hội việc làm và tiền bạc, yêu thiên nhiên, sự tĩnh lặng, cộng thêm tài lẻ về kiến trúc thì bất động sản ở những nơi sau có thể được cân nhắc.