Những bộ phim xuất sắc nhất Liên hoan phim Cannes

Đồ họa: THEO VIETNAM+
Với mục đích tôn vinh giá trị nghệ thuật chân chính thay vì sự phổ biến trong đại chúng, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Cannes luôn là giải thưởng đáng ao ước của giới làm phim.