Những câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Đồ họa: Theo TTXVN Nguồn: Theo TTXVN
(TTXVN 26/11) Nhà lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã ra đi, nhưng những câu nói nổi tiếng đi vào lòng người của ông vẫn còn mãi với nhân dân Cuba và nhân dân thế giới.