Những dấu mốc nổi bật trong 50 năm phát triển của ASEAN

Đồ họa: Việt Chung (VnExpress)
Sau 50 năm hình thành phát triển, ASEAN đã trở thành cộng đồng chung có tiếng nói trên trường quốc tế.