Những lỗi vi phạm giao thông được nộp phạt trực tiếp

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO) - Các lỗi vi phạm này được nộp phạt trực tiếp và không lập biên bản.