Tôm càng đỏ từ Trung Quốc đào hang sâu 2m hại môi sinh ra sao?

(PLO)- Mới đây, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đã nhập tôm càng đỏ từ Trung Quốc về nuôi thử nghiệm điều tra ở phạm vi hẹp và ra khuyến cáo không nên phát triển nuôi bởi những nguyên nhân sau:


Xem chi tiết tác hại Tại đây

Mức phạt lên đến 1 tỉ đồng, xem Tại đây