Từ 1-12-2018, người tham gia BHYT có thêm 5 quyền lợi

Từ ngày 1-12-2018, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hưởng thêm 5 quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh (KCB).