Từ 15-8, EVN được điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân

Đồ họa: TRÀ PHƯƠNG (theo Moit.gov.vn)
(PLO)- Từ ngày 15-8, Quyết định số 24/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ có hiệu lực.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định.