Vệ tinh thứ 6 của Việt Nam sẽ lên vũ trụ vào cuối năm nay 2018

Vệ tinh Micro Dragon đã được Việt Nam chế tạo thành công và hiện đang chờ cơ quan chức năng của Nhật Bản cấp giấy phép an toàn để chuẩn bị phóng lên vũ trụ vào cuối năm 2018.