Vụ đất đai ở Đồ Sơn trong sách chống tham nhũng

Đồ họa: NGỌC MAI Nguồn: NGỌC MAI
(PLO)- Vụ đất đai ở Đồ Sơn trong sách chống tham nhũng của ông Phú 'chọi trâu'.