Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân là phải làm rõ, công khai, minh bạch.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước tiếp tục làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh.

Bộ trưởng cũng khẳng định, việc xử lý vi phạm, sai phạm đến đâu cần căn cứ vào điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, dựa vào các kết quả xác minh, thu thập. 

Các cơ quan nhà nước sẽ vào cuộc quyết liệt, xử lý đúng người, đúng vi phạm, sai phạm và kết quả thế nào sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí."Tôi có thể khẳng định là các cơ quan nhà nước vào cuộc quyết liệt, với tinh thần không khoan nhượng với lợi ích nhóm, tiêu cực," Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo VIETNAM+