Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 1

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 2

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 3

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 4

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 5

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 6

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 7

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 8

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 9

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 10

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 11

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 12

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 13

Cận cảnh sạt lở núi ở Nha Trang, ít nhất 2 người chết - ảnh 14