Hình ảnh tên cướp được camera an ninh của người dân ghi lại