Khuyên đội mũ bảo hiểm kiểu Gangnam Style
Tự Long vừa thực hiện xong bản thu âm chế ca khúc "Gangnam style" để kêu gọi mọi người hãy cùng đội mũ bảo hiểm cực kỳ độc đáo.

 

Video: YouTube