Viên chức được hỗ trợ mua nhà dưới 1,05 tỉ đồng

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở được vay ưu đãi khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (có tổng giá trị hợp đồng mua bán, kể cả nhà và đất không vượt quá 1,05 tỉ đồng). Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch đang khó khăn về nhà ở (nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình) cũng nằm trong diện được vay ưu đãi.

Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay tối đa 15 năm đối với khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại nhưng không vượt quá thời điểm 1-6-2031; tối đa 10 năm đối với khách hàng xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở nhưng không vượt quá thời điểm 1-6-2026.

TRÀ PHƯƠNG