Việt Nam - Trung Quốc tích cực triển khai ba thỏa thuận

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu Việt Nam đang tích cực triển khai các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua; trong đó bao gồm ba thỏa thuận hợp tác trên bộ, trên biển và trong lĩnh vực tài chính. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong Thủ tướng Lý Khắc Cường quan tâm chỉ đạo các cơ quan phía Trung Quốc tích cực triển khai để sớm đưa các thỏa thuận này trở thành hiện thực.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Thiện Nhân trên cương vị chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo ông, Trung Quốc mong muốn cùng với Việt Nam duy trì các chuyến thăm cấp cao, tăng cường tin tưởng chính trị, nắm vững phương hướng phát triển quan hệ Trung-Việt, làm cho quan hệ hai nước phát triển liên tục, lành mạnh và ổn định.

TLL