Trắng đêm xét nghiệm tìm COVID-19

Trắng đêm xét nghiệm tìm COVID-19

(PL)- Thao tác trên tác nhân virus SARS-CoV-2 nguy hiểm, các kỹ thuật viên xét nghiệm vừa phải đảm bảo an toàn vừa chạy đua để trả kết quả nhanh nhất cho người dân TP.HCM.