Ba sở ngồi lại lo cho nhóm nhà trẻ!

Ba sở ngồi lại lo cho nhóm nhà trẻ!

(PL)- Cần điều chỉnh lại bản thiết kế 121 dự án xây trường mầm non để đáp ứng cho cả khối nhà trẻ chứ không chỉ cho trẻ mẫu giáo.
Đất trồng cây hằng năm không phải xin gia hạn sử dụng

Đất trồng cây hằng năm không phải xin gia hạn sử dụng

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản và làm muối, được tiếp tục sử dụng đất mà không phải làm thủ tục xin gia hạn khi hết hạn sử dụng đất.
TP.HCM: Còn 76 dự án không đúng tiến độ

TP.HCM: Còn 76 dự án không đúng tiến độ

(PL)- Mặc dù đã cố gắng đảm bảo hiệu quả trong công tác đầu tư công nhưng đến nay trên địa bàn TP.HCM vẫn còn 76 dự án không hoàn thành đúng tiến độ.
TP.HCM tập trung gỡ vướng nhà, đất

TP.HCM tập trung gỡ vướng nhà, đất

Lãnh đạo các sở, ngành xuống làm việc trực tiếp với quận, huyện giải quyết từng đồ án, dự án; vướng mắc được xử lý ngay tại chỗ.