10 lần xuất hiện ấn tượng của ‘Trăng máu’ gần đây

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Sau hơn 150 năm kể từ ngày 31-3-1866, ba sự kiện thiên văn kỳ thú sẽ cùng xảy ra vào tối nay: 'Trăng máu, Siêu trăng, Trăng xanh'. Dưới đây là 10 lần xuất hiện ấn tượng của ‘Trăng máu’ gần đây (2011-2018) và lịch xem Trăng máu tối nay 31-1-2018: