(PL)- Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu về nhà ở hiện rất lớn nhưng người có nhu cầu đồng thời có khả năng thanh toán lại không nhiều.

 

Số liệu điều tra trong đề án phát triển thị trường bất động sản do bộ này mới soạn thảo cho thấy: 96% công chức, viên chức chưa ổn định về nhà ở luôn có tâm lý muốn chuyển đổi nhà ở cho phù hợp với điều kiện sống của gia đình. Trong đó có gần 34% muốn mua đất và xây nhà trả góp, 32% có nhu cầu được thuê nhà của Nhà nước.

Cũng theo Bộ Xây dựng, với giá bán căn hộ khoảng 20 triệu đồng/m2 và với diện tích sử dụng tối thiểu là 50 m2/hộ thì một cán bộ, công nhân viên chức thu nhập chủ yếu từ lương rất khó tạo lập được nhà ở cho mình trong thời gian 10 năm, thực trạng này đòi hỏi phải có hỗ trợ tài chính với đa số những người làm công ăn lương.

HOÀNG VÂN