(PL)- Sáng 13-5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Sau thời gian khởi động và nhận hồ sơ, 10 nhà khoa học của bốn công trình xuất sắc đã nhận được phê duyệt quyết định trao tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao tặng nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên và công nghệ, trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh-quốc phòng của đất nước.

Giải thưởng được trao tặng ba năm/lần. Giải thưởng có quy chế mở, áp dụng đối với các nhà khoa học người Việt Nam và nước ngoài đã hoàn thành hoặc đang chủ trì các công trình nghiên cứu xuất sắc thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc cấp bằng phát minh, bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước; đã tổ chức triển khai ứng dụng các công trình đó ở Việt Nam; đã đóng góp hoặc có triển vọng đóng góp đem lại hiệu quả lớn về kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng cho đất nước.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 được trao cho 10 nhà khoa học của bốn công trình xuất sắc: Công trình “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vaccine cúm gia cầm subtype A/H5N1 ở Việt Nam”; công trình “Nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc chủng phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính và lõi đạn xuyên động năng 85 mm”; công trình “Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại công nghiệp và y tế”; công trình “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa phục vụ đồng bằng sông Cửu Long”.

Mỗi công trình được nhận giá trị tiền thưởng là 200 triệu đồng, gồm kinh phí theo quy định của Nhà nước và phần hỗ trợ của doanh nghiệp.

TX