Trong số 10 sự kiện, đáng chú ý nhất là việc Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận; công bố kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại Việt Nam. Trong lĩnh vực khoa học xã hội  nhân văn, nổi bật nhất là việc phát hiện sắc chỉ quý liên quan đến quần đảo Hoàng Sa tại gia đình ông Đặng Lên (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi).

TIỀN HẢI