114 thí sinh Hà Giang được gian lận nâng điểm ra sao?

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, có đến 330 bài thi của 114 thí sinh được sửa điểm từ thấp lên cao, có trường hợp nâng lên đến 29,95 điểm.