Trong năm 2016, Cục đã phát hiệnxử lý 179 xuất bản phẩm vi phạm. Trong đó có 114 xuất bản phẩm vi phạm nội dung; sáu xuất bản phẩm mạo danh nhà xuất bản, in lậu, nhập lậu và lưu hành bất hợp pháp; 59 xuất bản phẩm vi phạm khác.

Tổng số sách xuất bản trong năm 2016 là 30.000 cuốn (với 400 triệu bản), tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 2.245 tỉ đồng.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành chín quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 235 triệu đồng.