2 lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 - 62 tuổi vừa đề xuất

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi hiện đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên đủ 62 và nữ lên đủ 60 từ 1-1-2021 theo 2 lộ trình sau.