Ngày 3-8, theo báo cáo về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của Sở GD&ĐT Nghệ An, Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Nghệ An đã thực hiện kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế.

Công tác tổ chức coi thi tại Nghệ An an toàn, nghiêm túc, không có sai sót trong quá trình tổ chức coi thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Đồng thời, công tác chấm thi bài thi trắc nghiệm cũng như bài thi tự luận thực hiện đúng theo quy chế thi, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Báo cáo cũng nêu các Ban của Hội đồng thi phối hợp chặt chẽ trong công tác chấm thi, đảm bảo khách quan, nghiêm túc đúng quy định.

Sở GD&ĐT Nghệ An đã thực hiện chấm kiểm tra 1.530 bài thi (tỷ lệ 5,02% số lượng bài thi đã chấm của môn thi tự luận). Cũng qua tổng hợp về các vị trí dẫn đầu không có sự bất thường.

Trong số 265 bài thi tự luận môn Ngữ văn đề nghị phúc khảo thì có 94 bài thi có thay đổi điểm số. Trong đó, có 62 bài thi tăng điểm; 32 bài thi giảm điểm; 2 bài thi phải đối chất và một bài do tổ nhập nhập điểm vào điểm sai.  

Có 812 bài thi trắc nghiệm đề nghị phúc khảo nhưng chỉ có một bài thi môn tiếng Anh thay đổi điểm (tăng 0,2 điểm so với kết quả chấm trước đó).\

Sở GG&ĐT Nghệ An đã tiến hành xét công nhận tốt nghiệp tạm thời trước phúc khảo và xét tốt nghiệp chính thức sau phúc khảo vào ngày 30-7-2018.

Kết quả điểm thi trung bình kỳ thi THPT quốc gia 2018, Nghệ An xếp thứ 42/63 tỉnh, thành, thấp hơn Hà Tĩnh (thứ 25) và Hà Nội (thứ 26); nhìn chung kết quả thấp hơn so với các năm trước.