4 điểm mới dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang được lấy ý kiến với ít nhất 4 nội dung quan trọng: Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; bổ sung 01 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 và thay đổi giờ làm việc, nghỉ trưa 


Xem toàn văn, góp ý cho Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) ngày 28-04-2019 Tại đây