Chiều 28-4, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản về phương án cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh đồng ý phương án cho học sinh tiểu học, THCS, THPT, GDTX, học viên các cơ sở giáo dục đào tạo; sinh viên, học viên các trường TC, CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4-5.
Trẻ em mầm non tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới.
UBND tỉnh yêu cầu trước mắt tạm ngưng tổ chức bán trú trong các trường học. Riêng đối với các trường chuyên biệt có tổ chức dạy học nội trú, Sở GD&ĐT tạo hướng dẫn nhà trường thực hiện đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Người đứng đầu các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức dạy và học tại cơ sở đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc rà soát, có kế hoạch điều chỉnh phân phối chương trình, bố trí thời khóa biểu hợp lý và vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị để đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên khi đi học trở lại…