Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết khó khăn cho những người bán vé số phải tạm dừng bán do ảnh hưởng dịch COVID-19; không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong các đối tượng này và triển khai ngay trong ngày 31-3.

Ngày 30-3, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người bán vé số bị ảnh hưởng dừng bán trong 15 ngày để tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhằm góp phần giải quyết khó khăn, đảm bảo cuộc sống cho người trực tiếp bệnh COVID-19, chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu khẩn trương làm việc với các đại lý vé số và các đơn vị có liên quan để tính toán và triển khai ngay việc hỗ giải quyết khó khăn cho người trực tiếp bán vé số. Xem đây là việc ưu tiên cần thực hiện ngay nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong phân phối, tiêu thụ vé số của công ty, đồng thời đảm bảo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Đảng và Nhà nước.

Bạc Liêu: Hỗ trợ người bán vé số phải nghỉ né dịch COVID-19 - ảnh 1
Người bán vé số dạo. Ảnh: HẢi DƯƠNG

Trước mắt, khẩn trương triển khai ngay trong ngày 31-3 đối với công tác hỗ trợ tạm thời cho các trường hợp khó khăn, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong các đối tượng này. Chủ tịch tỉnh lưu ý quá trình triển khai cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa việc tập trung đông người khi nhận hỗ trợ, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thi kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với địa phương rà soát, năm danh sách người bán vé số, tiêu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì khẩn trương để xuất hỗ trợ theo quy định. Song song đó phải đảm bảo công khai, minh bạch, không trùng lặp đối tượng nhận hỗ trợ.

Theo UBND tỉnh, đây là nhiệm vụ cấp bách, góp phần vào mặt trận chung phòng, chống dịch COVID-19 cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.