- Có nhầm không? Mấy ngành đó là dịch vụ công ích, đâu sản xuất kinh doanh gì, hằng năm chờ ngân sách nhà nước rót, thử hỏi làm sao giàu?

- Vậy là ông lạc hậu rồi. Sáng qua đọc báo thấy lương năm của ông giám đốc thoát nước 2,6 tỉ đồng, chủ tịch hội đồng thành viên 1,6 tỉ đồng, kế toán trưởng 1,67 tỉ đồng. Ôi, đọc xong mà hổng dám tin ở mắt mình!

- Ngon quá xá ngon. Kỳ này tui phải cấp tốc chuyển sắp nhỏ qua học ngành đào đường, lắp cống, mé nhánh cây đặng nhờ lúc về già. Ông thấy sao?

- Đừng vội ham! Mấy ổng làm sếp, lương cao ngất, còn công nhân thì làm việc giữa nắng mưa, môi trường độc hại. Đã vậy, mấy ổng còn xài luôn cái quỹ lương của công nhân đó. Bất công quá!

- Gì đâu mà bất công, người ta làm sếp, chức to thì ắt bao tử phải to, cái miệng cũng phải to, túi sáu gang chui lọt ngay đó mà!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU