Trong đơn ông S. tố cáo chủ tịch UBND xã An Thới Trần Văn Mười chiếm giữ tài sản trái pháp luật của ông.

Theo ông S., ngày 13-11-2009, vợ chồng ông thu hoạch hơn bốn tấn mía và kêu người bán nhưng ông Mười ngăn cản. Bốn ngày sau, ông Mười cùng lực lượng công an xã, ấp, tổ tự quản đến chở toàn bộ số mía trên.

Theo ông Mười, ông đã bán số mía trên được 2,4 triệu đồng và UBND xã đang giữ số tiền này. Sở dĩ UBND xã làm thế là vì giữa ông S. với con dâu có tranh chấp hoa màu trên đất (số mía này) nên xã lập biên bản, bán mía. “Khi nào cơ quan thẩm quyền giải quyết xong tranh chấp, chúng tôi sẽ trả lại cho người thắng kiện” - ông Mười nói.

Theo vợ chồng ông S., cô con dâu có nộp đơn kiện ông bà ra tòa án huyện để tranh chấp phần đất có trồng mía. Tuy nhiên, tòa chưa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nào. Không hiểu chủ tịch xã dựa vào quy định nào mà mang mía của ông S. đi bán.

NGUYÊN TRƯỜNG