Theo đó, sau khi thực hiện thanh tra, các đơn vị trên đã nộp về quỹ hơn 1.461/2.171 tỉ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra cũng ban hành 609 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phải thu gần 28 tỉ đồng.

Cũng theo BHXH, vừa qua đơn vị phát hiện vẫn còn một số đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp như chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia. Việc ứng dụng công nghệ thông các đại lý thu (xã, phường) chưa đáp ứng được yêu cầu.

Bị thanh tra, doanh nghiệp tức tốc nộp hơn 1.461 tỉ đồng - ảnh 1
Ngành BHXH đã có những điều chỉnh trong công tác thu để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Ảnh: V.LONG

Vì vậy, đơn vị này đã ban hành Công văn số 3046/ 2019 về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu. Theo đó, trước 16 giờ hằng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan bưu điện trên địa bàn.

Cơ quan bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia BHXH, BHYT và tiền đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chuyển cơ quan Bưu điện. Trong ba ngày kể từ ngày nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, cơ quan bưu điện có trách nhiệm trả tận tay cho người tham gia BHXH, BHYT.

“Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH. Đồng thời đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách…”, BHXH Việt Nam khẳng định.