Tuy nhiên, anh không mở được cửa vì cửa đã bị kẻ gian buộc chặt. Sau khi tìm cách mở được cửa phòng, anh phát hiện kẻ gian đã rinh mất két sắt của cửa hàng. Xem ra mấy tên trộm này khá ranh ma và liều lĩnh.

AS