Biến đổi khí hậu khiến trẻ em mưu sinh trước tuổi
(PLO)- Đó là cảnh báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố nhân Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 12-6.   

ILO đánh giá việc thiên tai có tính chất nghiêm trọng và xảy ra thường xuyên hơn tại Việt Nam do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Sự biến đổi khí hậu có thể khiến nhiều em nhỏ trở thành lao động trẻ em nếu không có những biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee cho rằng, thiên tai hủy hoại sinh kế và điều kiện kinh tế gia đình, trẻ em có thể không còn lựa trọn nào khác ngoài việc phải bỏ học và đi làm vì sự sinh tồn của bản thân và gia đình.

Là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu, thiên tai tại Việt Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng và khó dự đoán. Riêng năm 2016, Việt Nam đã hứng chịu hơn 20 thiên tai, bao gồm hạn nặng, lũ lụt và xâm nhập mặn…

Trong khi đó, gần 70% dân số Việt Nam sống ở nông thôn. Hơn 40% lực lượng lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp, khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động mà thiên tai để lại về mặt lao động, việc làm và an sinh xã hội. 

Giám đốc ILO tại Việt Nam kêu gọi hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính sách ở các cấp khác nhau, bao gồm hỗ trợ tài chính, tập huấn chuẩn bị ứng phó, thành lập các nhóm hỗ trợ cộng đồng và các cơ chế kiểm tra điều kiện và an toàn lao động trong các chương trình phục hồi kinh tế.

Theo điều tra quốc gia về lao động trẻ em do Chính phủ Việt Nam và ILO tiến hành, cả nước có 1,75 triệu lao động trẻ em, chiếm gần 10% dân số trẻ em toàn quốc.

AN NHIÊN