Theo đó, phía KITA sẽ cung cấp danh sách những ứng viên tiềm năng người Hàn hoặc người Việt nói được tiếng Hàn, đang sinh sống tại Hàn Quốc và có nhu cầu tìm việc tại Việt Nam cho phía Tập đoàn Navigos Group. Còn phía Navigos Group cung cấp danh sách các vị trí tuyển dụng ứng viên nói tiếng Hàn của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ngoài ra, KITA sẽ đứng ra tổ chức những sự kiện việc làm tại Việt Nam và Hàn Quốc; Navigos Group có trách nhiệm quảng bá những sự kiện này đến những ứng viên nói tiếng Hàn và doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự nói tiếng Hàn trong cơ sở dữ liệu của Navigos Group.

Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn Navigos Group thống nhất sẽ hợp tác hỗ trợ các ứng viên người Hàn hoặc người Việt tại Hàn Quốc tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tìm được nhân tài thông qua chương trình này.

Ông Gaku Echizenya, Tổng Giám đốc Navigos Group, thông tin tính đến cuối năm 2016, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, tạo ra rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho những nhân sự nói tiếng Hàn tại Việt Nam. Theo đó, thỏa thuận giữa Navigos Group và Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc sẽ đóng góp cho sự phát triển của thị trường lao động tại Việt Nam và Hàn Quốc.