Các dự án tập trung tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết. Trong đó, Dự án phong điện 1 - Bình Thuận (120 MW) đã triển khai năm trụ turbine gió và đã phát điện hòa lưới quốc gia.

PN