Qua theo dõi, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Cảnh sát môi trường Bình Thuận đã kiểm tra quán bia tươi nêu trên và phát hiện gần 100 kg động vật hoang dã gồm rắn, kỳ đà, chồn, rùa núi... giấu trong ba giỏ nhựa lớn (ảnh), phía trên để thanh long để ngụy trang. Toàn bộ tang vật đã được đưa về Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam bảo quản và lập biên bản xử lý theo quy định.

PN