Ngày 13-3, Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các sở GD&ĐT về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống COVID-19.

Theo công văn, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, trong thời gian học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tạm thời nghỉ học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT tạo tiếp tục tăng cường các hình thức dạy học qua Internet, truyền hình.

Cụ thể hướng dẫn các nhà trường rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường lựa chọn công cụ dạy học qua Internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua Internet có chất lượng. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ miễn phí các nhà trường tổ chức dạy học qua Internet (thông tin liên hệ có tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn).

Tham mưu UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với sở GD&ĐT để tổ chức dạy học trên truyền hình phù hợp với điều kiện của địa phương, trong đó lưu ý:

Lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy học và khung giờ phát sóng trên truyền hình bảo đảm chất lượng, phù hợp với chương trình học của các đối tượng học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Chủ động liên hệ với các địa phương đã triển khai chương trình dạy học trên truyền hình để tham khảo. Sử dụng hoặc tiếp sóng cho học sinh tại địa phương học tập. Chia sẻ các chương trình dạy học trên truyền hình của địa phương mình với các địa phương khác.

Xây dựng lịch phát sóng cụ thể trên truyền hình đối với từng môn học, lớp học và phổ biến tới toàn thể học sinh, giáo viên và gia đình học sinh.

Chỉ đạo các nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua Internet, trên truyền hình.

Phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh qua Internet, trên truyền hình.

Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Khi học sinh đi học trở lại, chỉ đạo các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình.

Dạy học qua Internet, truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.