Theo đó, chợ phải có 200-400 điểm kinh doanh, mặt bằng chợ phù hợp với quy mô hoạt động. Phải tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ như giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, dịch vụ đo lường, kho bảo quản hàng hóa, bốc xếp hàng hóa...

H.VÂN