Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết cả nước hiện có khoảng 30.000 người bán dâm cùng khoảng 20.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để mua bán dâm.

Năm 2012, các địa phương đã kiểm tra hơn 26.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm, qua đó phát hiện 8.360 cơ sở vi phạm.

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cũng cho rằng hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm còn nhiều hạn chế. Chính sách, chế độ tái hòa nhập cho người bán dâm còn thiếu và thấp. Trong khi đó, phương thức hoạt động của gái mại dâm hiện rất đa dạng, khó quản lý. Mại dâm theo hình thức “gái gọi” không thông qua môi giới gia tăng mạnh. Thậm chí “gái gọi” còn hoạt động hoạt động liên tỉnh, liên quốc gia.

LÊ PHI