Sáng 19.7, tại Đà Nẵng, Bộ Công thương tổ chức hội nghị "Phổ biến công tác quản lý an toàn đập thủy điện, phòng chống lụt bão" cho các đơn vị, chủ đầu tư đang quản lý, vận hành hồ chứa, đập thủy điện trên cả nước.

Theo Bộ Công thương, hiện có 71 nhà máy thủy điện công suất lớn hơn 10 MW thuộc sự quản lý, vận hành của 61 đơn vị, chủ đầu tư. Theo Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), mặc dù tất cả các đập thủy điện trên cả nước đã đến kỳ kiểm định, nhưng chưa có đơn vị chủ quản nào thực hiện. Chỉ có 26 đơn vị chủ quản đập thủy điện công suất trên 30 MW đăng ký an toàn đập với cơ quan quản lý nhà nước; 15 hồ đập có báo cáo hiện trạng an toàn đập...

Đặc biệt, hầu hết các chủ đầu tư, quản lý, vận hành đập thủy điện chưa xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du...

Theo Hữu Trà (TNO)