Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng tăng trưởng xanh và bền vững đang là quan tâm hàng đầu của các quốc gia. “Tại Việt Nam, đào tạo nghề là một chủ đề được bàn luận trong phát triển lực lượng lao động tay nghề có khả năng để đáp ứng các yêu cầu của một nền kinh tế xanh tại Việt Nam” - ông Dung nói. Theo đó, đào tạo nghề để đạt được mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh là quá trình phát triển năng lực để người lao động áp dụng các quy trình và công nghệ sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, gắn với sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường.