Các trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí chữa bệnh
(PLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 09/2019 bổ sung hướng dẫn về một số trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh BHYT.

Theo đó, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật số 46/2014, người có thẻ BHYT sẽ được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh trong các trường hợp sau:

Các trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí chữa bệnh - ảnh 1
Các quy định trên sẽ tạo điều kiện cho người bệnh. Ảnh: V.LONG

1. Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả kinh phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

2. Trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin về thẻ BHYT.

3. Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Với những trường hợp này, BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

Thông tư số 09/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8.

V.LONG