(PL)- Ngày 30-5, ông Phạm Thiện Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười (Đồng Tháp), cho biết:

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vừa ra quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Ngô Hoàng Hải, phó Công an xã Phú Điền. UBND huyện cũng đã ra quyết định cách chức phó công an xã của ông Hải.

Dù còn trong thời gian chấp hành kỷ luật khiển trách (do vi phạm nhiệm vụ của đảng viên, gây mất đoàn kết nội bộ) nhưng ngày 18-2, ông Hải tiếp tục tổ chức cho người khác dùng hung khí chém ông Trương Văn Cọp, Trưởng Công an xã Phú Điền.

VĨNH SƠN