Theo đó, số ngày điều trị nội trú được xác định theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 từ ngày 1-3-2016 đến 14-7-2018:

Số ngày điều trị nội trú được tính theo công thức: Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện - ngày vào viện) + 1.

Trong đó, nếu vào viện từ đêm hôm trước và ra viện vào sáng hôm sau trong khoảng từ 4-8 giờ thì chỉ được tính 1 ngày. Nếu chuyển khoa trong cùng một bệnh viện và cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính là 1/2 ngày.

Cách tính ngày điều trị nội trú trong thanh toán BHYT - ảnh 1
Nhờ tham gia BHYT nên nhiều người bệnh được chi một khoản tiền lớn.

Giai đoạn 2: Từ 15-7-2018 trở đi:

Nếu người bệnh đỡ hoặc khỏi bệnh ra viện thì số ngày điều trị nội trú được tính bằng công thức: Số ngày điều trị nội trú = Ngày ra viện - ngày vào viện.

Nếu người bệnh nặng điều trị nội trú mà bệnh không giảm hoặc diễn biến nặng hơn và gia đình xin chuyển viện lên tuyến trên. Người bệnh được điều trị tuyến trên qua giai đoạn cấp cứu và được điều trị nội trú ở tuyến dưới hoặc cơ sở khác thì số ngày điều trị nội trú được tính theo công thức: Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện - ngày vào viện) + 1

Trong đó, nếu vào viện và ra viện cùng một ngày, thời gian điều trị trên 4 giờ thì được tính là 1 ngày điều trị. Nếu chuyển 2 khoa trong cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính bằng 1-2 ngày…